+

Agenda

Agenda wydarzenia jest dostępna również w smartfonie!

  • Data, godzina oraz konkretna lokalizacja.
  • Streamingi.
  • Prelegenci oraz sponsorzy wydarzenia.
  • Możliwość zadawania pytań prelegentom podczas występu.

Organizator może dodać agendę podczas tworzenia wydarzenia, ale w każdej chwili może ją edytować.

Przykład Agendy:

/*
adware removers
*/